Zobacz, kto będzie oceniał kandydatury zgłoszone do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

24 sierpnia 2015

Prezentujemy skład jury Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. To eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach. Przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, pracujący/-e z biznesem lub w biznesie. Wszystkim bliska pozostaje idea społecznej odpowiedzialności biznesu, którą na co dzień w różnych wymiarach realizują na gruncie praktyki bądź teorii. Poznaj sylwetki osób, które zdecydują, do kogo trafi pierwszy tytuł „Człowieka, który zmienia biznes 2014 roku”.

chmielewska-malgorzata-siostra
S. Małgorzata Chmielewska – członkini katolickiej wspólnoty Chleb Życia, twórczyni nagradzanego i odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa społecznego Manufaktura Prababuni i sklepu SkarbyPrababuni.pl. Założyła i prowadzi 7 domów dla ludzi bezdomnych i ubogich, warsztaty pracy dla bezrobotnych, fundusz stypendialny dla ponad 600 uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin, przedszkole i świetlicę dla dzieci ze wsi. Wyróżniona m. in. Medalem św. Jerzego, Medalem 400-lecia Warszawy, Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, nagrodą im. księdza Józefa Tischnera. W maju 2014 roku siostra została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

fraczak-piotr
Piotr Frączak – reprezentuje w jury Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, patrona Nagrody. Społecznik, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. W latach 2005-2015 prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a obecnie zasiada w Radzie Programowej OFOP. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

galka-ewa
Ewa Gałka – reprezentuje w jury Sieć SPLOT, patrona Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Członkini zarządu Sieci SPLOT, a także Współzałożycielka oraz Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Centrum PISOP. Menedżerka (ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Poznańskiej), trenerka, ekspertka w zakresie zarządzania organizacją.

giza-poleszczuk-anna
Prof. Anna Giza-Poleszczuk – socjolog, Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej. W przeszłości doradca Zarządu Unilever Polska ds. zasobów ludzkich i komunikacji marek, a także pracownik instytutu Millward Brown SMG/KRC. Od wielu lat intensywnie współpracuje z administracją i organizacjami III sektor. Była współtwórcą i pierwszym prezesem Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

hausner-jerzy
Prof. dr hab. Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury VIII kadencji (w latach 2014-2016). Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Nagroda Kisiela.

kassenberg-andrzej
Dr Andrzej Kassenberg – współtwórca Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Człowiek Roku Polskiej Ekologii w 2005 roku. Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju, specjalizuje się w problematyce energetycznej i ochrony klimatu. Współpracuje z placówkami naukowymi i organizacjami ekologicznym z Polski i zagranicy.  Przewodniczący Rady Zarządzającej Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią. Autor albo współautor ponad 150 publikacji.

kosewski-marek
Dr hab. Marek Kosewski – profesor Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania Godnościowego przez Wartości. Autor  trzech monografii: Agresywni Przestępcy (1977), Ludzie w Sytuacjach Pokusy i Upokorzenia (1985) i Wartości, godność i władza (2008), główny autor i redaktor naukowy pracy Od socjalizmu do normalności(2006) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, raportów i referatów. Uczy menadżerów, jak z przełożonego mogą stać się liderem i tworzyć etos własnego zespołu, jak dokonywać zmiany kultury organizacyjnej przez oparcie jej na pracowniczej motywacji godnościowej.

kulczycka-daria
Daria Kulczycka – reprezentuje w jury Konfederację Lewiatan, patrona Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Jest dyrektorką departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich.  Doradca związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Sekretarz Rady OZE oraz Rady ds. Gazu Lewiatana.

maczynska-elzbieta
Prof. Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 1994–2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Autorka, współautorka i redaktor naukowy ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

onikki-gorski-piotr
Piotr Onikki-Górski – dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club, patrona Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą i realizuje akcje społeczne klubu.

panek-owsianska-mirella
Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

stafiej-bartosik-agata
Agata Stafiej-Bartosik – dyrektor Ashoka Polska, z którą jest związana od  2001 roku, kiedy została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Agata jest współzałożycielką Fundacji Komunikacji Społecznej oraz organizacji SMartKollektiv (Serbia). Była pierwszą osobą w Polsce, której stanowisko pracy nazywało się Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności firmy.  Rolę tę pełniła w Danone Sp. z o.o., gdzie współtworzyła program Podziel się Posiłkiem. Wiele lat pracowała jako doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie PwC Polska.

walenda-ewa
Ewa Walenda – reprezentuje w jury redakcję magazynu „Personel i Zarządzanie”, patrona medialnego Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Od 2010 roku – redaktor prowadząca miesięcznika. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz podyplomowych Liderzy Zarządzania Wiedzą i Talentami w Zespołach. Uczestniczka licznych akademii i seminariów z obszaru HRM. Główne obszary zainteresowań to employer branding i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zwycięzców Nagrody poznamy 20 października podczas uroczystej Gali w Warszawie.