Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości”

3 września 2020

Podyplomowe studia „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości”, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, skierowane są do menedżerów i menedżerek, którzy chcą przygotować się do zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku. Proponowany program to połączenie podejścia do zarządzania uwzględniającego aspekty społeczne i środowiskowe, z praktycznym podejściem do wykorzystywania i wdrażania rozwiązań oraz narzędzi cyfrowych. Partnerem studiów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zajęcia na kierunku „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości” rozpoczną się w październiku 2020 r. i potrwają dwa semestry. Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej do nowoczesnego zarządzania organizacją, czyli do m.in. do: uwzględniania w procesach strategicznych wyzwań społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych, łączenia kwestii finansowych i niefinansowych a także do interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy oraz wykorzystania nowych technologii w odpowiedzialnym zarządzaniu.

Program studiów podyplomowych obejmuje takie bloki tematyczne jak:

Blok 1: Kontekst zrównoważonego rozwoju

Blok 2: Odpowiedzialne zarządzanie

Blok 3: Zarządzanie relacjami z otoczeniem

Blok 4: Zrównoważone finansowanie

Blok 5: Odpowiedzialne media i marketing

Blok 6: Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialnego zarządzania w cyfrowej rzeczywistości

Blok 7: Odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości – ujęcie branżowe

Zapisz się online na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie>>

źródło: SGH w Warszawie