Prezeski i prezesi o CSR

15 kwietnia 2021

Podczas premiery 19. Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło pierwsze wyniki badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”. Stanowi ono kontynuację badania „Menedżerowie CSR 2020”, a zrealizowano je wśród prezesek i prezesów firm działających w Polsce.

Pełny raport z badania zaprezentujemy pod koniec kwietnia.

Siedem kluczowych rezultatów:

  • Według 71% badanych społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są jednym z najważniejszych elementów przy podejmowaniu decyzji w firmie.
  • Zdaniem 68% ankietowanych kwestie zrównoważonego rozwoju zmieniły znacząco sposób realizacji działań biznesowych
  • 92% uważa, że zrównoważony rozwój nie utrudnia działalności biznesowej.
  • 73% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem stanowią coraz większe wyzwanie dla firm.
  • 95% ankietowanych przez nas prezesów/ek jest zdania, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważnym zadaniem dla biznesu
  • 89% zgadza się ze stwierdzeniem. że rozwiązywanie problemów środowiskowych jest odpowiedzialnością biznesu.
  • Według 97% ankietowanych CEOs odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest równie ważna jak generowanie zysku przez firmę.

***

W badaniu ankietowym udział wzięło 38 osób – prezesów, prezesek i osób zasiadających w zarządach. Zrealizowane zostało w dniach 10-21 grudnia 2020 r.