Jaki jest ślad węglowy przeciętnego Polaka?

14 stycznia 2020

Jak wynika z raportu „Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries 2019”, opublikowanego przez  działające przy Komisji Europejskiej Joint Research Centre, przeciętnie mieszkaniec Polski przyczynia się codziennie do emisji 24 kg CO2 do ziemskiej atmosfery.

Globalny trend emisji gazów cieplarnianych wzrósł od początku XXI wieku w porównaniu z trzema poprzednimi dekadami, głównie ze względu na wzrost emisji CO2 z Chin i innych gospodarek rozwijających się. W rezultacie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze znacznie wzrosło, wzmacniając naturalny efekt cieplarniany, co może negatywnie wpływać na życie na Ziemi. Kwestie te są rozwiązywane na szczeblu międzynarodowym w ramach UNFCCC; kraje opracowują krajowe wykazy emisji i proponują/wdrażają działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Emisje CO2, które są główną przyczyną globalnego ocieplenia, wciąż rosną na poziomie światowym, pomimo porozumień w sprawie łagodzenia zmiany klimatu. Warto jednak zauważyć, że emisje CO2 w UE-28 spadły w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Działalność związana z człowiekiem w znacznym stopniu wpływa na całkowitą emisję CO2 – w szczególności kluczową rolę odgrywają wytwarzanie energii i transport drogowy, a także emisje ze spalania w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. Pomimo tendencji spadkowych w zakresie całkowitej emisji CO2 w UE-28, emisje CO2 na mieszkańca w UE-28 są nadal wyższe niż średnia światowa.

Emisje CO2 w Polsce

Polki i Polacy bezpośrednio i pośrednio przyczyniają się emisji 8,76 tony dwutlenku węgla rocznie. W zestawieniu dotyczącym wielkości emisji CO2 na mieszkańca, Polska uplasowała się na 39. miejscu, za Finlandią (8,8 tony rocznie), Niemcami (9,15 tony rocznie), Japonią (9,42 tony rocznie), Norwegią (9,43 tony rocznie) czy Koreą Południową (13,59 tony rocznie).

Oblicz swój ślad węglowy

Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w obliczeniu wielkości emisji, do których przyczynia się każdy z nas, jest kalkulator przygotowany przez ONZ, dostępny tutaj.

Źródło: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/, 300gospodarka.pl