Standard Minimum Programu Etycznego

Standard Minimum Programu Etycznego

Standard Minimum Programu Etycznego to narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego, oparte na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Oficjalne podpisanie Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego odbyło się 8 grudnia 2016 roku. Zostało zaprezentowane przez Global Compact Poland we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Partnerami Programu „Biznes i Prawa Człowieka”. Wcześniej jego przyjęcie poprzedził 1,5 roczny proces przygotowujący, w który zaangażowanych było ok. 90 organizacji zrzeszonych w Koalicji Rzeczników Etyki.

W roku 2017 będą prowadzone działania upowszechniające standard oraz analizowane główne obszary ryzyk oraz wyzwania dla poszczególnych branż, w tym analiza występujących hamulców dla etycznych praktyk biznesowych.

Pobierz raport

Źródło: ungc.org.pl