Edelman Trust Barometer 2020

Edelman Trust Barometer 2020

Ukazała się kolejna edycja Edelman Trust Barometer, corocznego badania poziomu zaufania na świecie. W raporcie wskazano, że ogólny wskaźnik zaufania Trust Index wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 1 p.p. i wynosi 54 p. Uwagę zwraca fakt, że ponad połowa badanych (56%) jest zdania, że kapitalizm niesie więcej złego niż dobrego.

Wyniki Edelman Trust Barometer 2020 pokazują, że pomimo niezłej kondycji światowej gospodarki i stosunkowo niskiego bezrobocia, żadna z czterech głównych instytucji społecznych (rząd, biznes, organizacje pozarządowe i media) nie budzi zaufania.

Największym zaufaniem cieszą się zaś organizacje pozarządowe (58 p., wzrost o 1 p.) oraz biznes (58 p., wzrost o 1 p.) w porównaniu do rządu (49 p., wzrost o 1 p.) i mediów (49 p., wzrost o 1 p.).

Rola biznesu

Jak zauważają autorzy/ki raportu, wzrasta rola biznesu w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. Warto zauważyć, że to właśnie biznes cieszy się największym zaufaniem ankietowanych. Jeśli chodzi o oczekiwania względem firm, to  83 % respondentów jest zdania, że do obowiązków biznesu należy godziwe wynagradzanie pracowników, a 79% uważa, że przedsiębiorstwa powinny zapewnić możliwość zmiany kwalifikacji osobom, których stanowiska czy zawody mogą wkrótce zaniknąć ze względu na postępującą automatyzację. Jednak tylko co trzeci respondent/ka wierzy, że firmom uda się odpowiedzieć na te wyzwania.

Zdecydowana większość ankietowanych (92%) uważa, że prezesi/ki powinni brać udział w publicznej dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa, takie jak np. zmiany na rynku pracy, nierówności dochodowe czy kwestie etyczne związane z technologią. Jednocześnie według trzech czwartych respondentów przedstawiciele/ki zarządów powinni sami inicjować pozytywne zmiany zamiast czekać na regulacje i działania administracji oraz rządów.

Pobierz raport >>