Biznes, który zmienia świat – 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce

Biznes, który zmienia świat – 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2015

Z okazji jubileuszu “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało publikację podsumowującą rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Pobierz Album „Biznes, który zmienia świat (pdf)

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWydawnictwo “Biznes, który zmienia świat” prezentuje to, co udało się osiągnąć w ostatnich 15 latach w obszarze odpowiedzialnego biznesu, koalicje i alianse, które to umożliwiły, a także trendy CSR, które przewidują eksperci tej koncepcji. Album pozwala krytycznie spojrzeć na biznesowy krajobraz minionych lat. Pokazując pozytywny wpływ CSR, przypomina jednocześnie bariery i kryzysy jego rozwoju.

15 tematów na 15-lecie

W pierwszej, głównej części publikacji znajdziemy 15 tekstów, które łączą się w spójny obraz 15 lat CSR w Polsce. Ekspertki i eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie, administracji państwowej, organizacji otoczenia biznesu zabierają głos w kluczowych dla rozwoju CSR kwestiach. Dzięki temu każdy z syntetycznie przedstawionych tematów posiada jednak ciekawą, różnorodną perspektywę.

Możemy między innymi prześledzić ewolucję założeń CSR, które w niektórych aspektach życia społecznego powinny nabrać charakteru wręcz rewolucyjnego. Istotną częścią publikacji i ważnym w ogóle dla CSR tematem jest zrównoważony rozwój, tak silnie związany z zagadnieniami ochrony środowiska, smart cities i innowacji społecznych, o których również na stronach albumu. Podjęto także kwestie zarządzania i relacji z otoczeniem. Eksperci omówili znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami, zarządzania różnorodnością, wdrażania strategii CSR. Warto również wspomnieć o tematach raportowania pozafinansowego i odpowiedzialnych inwestycji, które stają się coraz ważniejsze dla rozwoju firm.

Co dalej z polskim CSR

Oprócz podsumowania 15-lecia rodzimego CSR publikacja zawiera również omówienie trendów, które najprawdopodobniej zdominują debatę o odpowiedzialnym biznesie w najbliższej przyszłości. Wyzwaniem dla polskiego biznesu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju będą z pewnością rozwój kapitału społecznego, szczególnie budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie współpracy.

Jubileusz

Publikacja “Biznes, który zmienia świat”, wydana pod redakcją dr Agaty Rudnickiej, ekspertki zewnętrznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi element tegorocznych obchodów “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”. To najważniejszy jubileusz odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2015 r. Celem obchodów jest podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzyszy im hasło: „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Logo obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce

Partnerzy 15 lat partnerstwa dla CSR w Polsce