Ksenia Buglewicz

Koordynator Biura Współpracy z Zagranicą

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych

Doświadczenie: Jednym z założeń badawczych, na których się koncentruję, jest ukazanie znajomości zagadnienia CSR w strukturach społecznych oraz wyjaśnienie, czy sytuacje kryzysowe stwarzające zagrożenie dla wizerunku oraz reputacji firm są w stanie skłonić je do podjęcia decyzji o wdrożeniu elementów CSR. Swoje zainteresowania badawcze kieruję również na obszar praw pracowniczych, w których głównym interesariuszem jest właśnie pracownik, a także zagadnienia z obszaru służby zdrowia oraz ukazania pozycji pacjentów jako interesariuszy kluczowych. Zajmuję się ponadto tematyką koncentrującą się na – wspomnianym już wcześniej – ściśle powiązanym z CSR zrównoważonym rozwoju, jako że jest to kierunek, który można uznać za gwarant stabilizacji rynku, zwłaszcza w dobie agresywnej konkurencji oraz działań ukierunkowanych na minimalizację kosztów przy maksymalizacji zysku. Jestem dziennikarką (aczkolwiek aktualnie nie praktykującą w zawodzie), zajmowałam się również tematyką public relations oraz kampanii społecznych, a ponadto prowadzę stowarzyszenie pomocy zwierzętom. Mam zatem dość bogate doświadczenie zawowodowe i szerokie spektrum postrzegania pewnych kwestii bardzo istotnych nie tylko dla poprawy wzajemnych relacji międzyspołecznych, ale i działania na rzecz uczciwości w obrębie rynku. Moim zamiarem jest ponadto wskazanie, iż CSR nie musi się ograniczać wyłącznie do sfery biznesu, jego założenia bowiem mogą być z powodzeniem implementowane przez wszystkie podmioty, od administracji publicznej, przez organizacje pozarządowe, po mikrofirmy. Bardzo chciałabym przyczynić się do jak najszerszego propagowania dziedziny CSR oraz idei zrównowżonego rozwoju, ponieważ uważam, iż w dobie coraz bardziej popularnych systemów przemocowych opartych na działaniach bezwzględnych i zaborczych niezbędne jest postawienie swoistych drogowskazów pozwalających zapobiec kolizji między chęcią maksymalizacji zysku a kodeksem etycznym.

Obszary zainteresowań CSR:

CSR i zrównoważony rozwój, CSR ogólnie, Ład organizacyjny, Prawa człowieka, Środowisko naturalne, Zaangażowanie społeczne, Zagadnienia konsumenckie;

 

Profile są tworzone osobiście przez danych specjalistów lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza zgłoszenie profilu, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy specjalista może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.