Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Górażdże Cement,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” w Górażdże Cement jest wspieranie zaangażowania społecznego pracowników poprzez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów na różne formy aktywności wolontariackiej. W 2018 roku dofinansowano 18 projektów, realizowanych głównie w sąsiadujących miejscowościach, z udziałem 90 pracowników. Przyznane środki wolontariusze przeznaczyli na remonty lokalnej infrastruktury, a także zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjne oraz charytatywne dla dzieci i młodzieży.