Hestyjne Centrum Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: Ergo Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Pierwsze doświadczenia z wolontariatem zebraliśmy ponad dekadę temu, kiedy powstawała Fundacja Integralia. Wśród nas pojawili się pracownicy niepełnosprawni, a my z czasem zaprzyjaźniliśmy się z nimi, zaczęliśmy wiele od nich czerpać. Później wszystko przyszło od ludzi. Coraz częściej było słychać, że ktoś spośród nas angażuje się na przykład w ruch hospicyjny czy akcje honorowego krwiodawstwa. Spróbowaliśmy więc skupić te inicjatywy w jednym miejscu, tak by nabierały coraz większego rozmachu.

Hestyjne Centrum Wolontariatu rozwija się od 2013 roku. Wzmacnia i wspiera aktywną postawę pracowników, którzy działają społecznie, w fundacjach czy stowarzyszeniach. Koordynuje wzajemną pomoc dla tych spośród pracowników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, na przykład w związku z poważną chorobą w rodzinie.

Wspomaga również działania firmowych Fundacji: Integralia oraz Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Najważniejsze akcje zrealizowane przez Hestyjne Centrum Wolontariatu w 2016 r:

 • Grupa Dobrego Brzmienia (chór wolontariacki),
 • pączek dla kolegi (w Tłusty Czwartek wolontariusze przynoszą swoje wypieki, a inni pracownicy je kupują),
 • Zabiegaj o pomoc (za każdy przebiegnięty przez pracownika kilometr Zarząd ERGO Hestii przekazuje 5 zł na cel charytatywny),
 • Świąteczna Paczka Hestian (nasza autorska Szlachetna Paczka),
 • Skołuj pomoc (za każdy przejechany na rowerze przez pracownika kilometr Zarząd ERGO Hestii  przekazuje 1 zł na cel charytatywny),
 • Rodzinne warsztaty artystyczne,
 • Nakręcaj pomoc (zbieramy nakrętki po butelkach),
 • Patronat nad Stowarzyszeniem Organizacji Obozów „Cieciorka”.

Od 10 lat pracownicy ERGO Hestii prowadzą również akcję wolontariacką honorowego oddawania krwi. Mają taką możliwość dwa razy na kwartał, gdy pod sopocką siedzibę przyjeżdża specjalny autobus medyczny. Przez 10 lat pomogliśmy około 7000 osobom i oddaliśmy ponad 700 litrów krwi. W bazie Hestyjnych Krwiodawców jest prawie 200 osób.

 • 2907 razy pracownicy angażowali się w akcje wolontariatu
 • 39 akcji wolontariackich
 • 449 aktywnych wolontariuszy
 • 8 współpracujących organizacji pożytku publicznego