Fundacja Sage

Metryka praktyki

Firma: Sage,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

W celu skonsolidowania inicjatyw podejmowanych przez pracowników Sage, w firmie postanowiono powołać Fundację Sage. Podstawą działalności Fundacji Sage jest zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, z którą firma za pośrednictwem pracowników dzieli swój czas, środki finansowe oraz technologie. W praktyce wyraża to idea 2+2+2, tj. rocznie na działalność dobroczynną i społeczną przeznaczanych jest do 2% czasu pracy pracowników (5 dodatkowych dni urlopu na pracownika), do 2% wolnych środków finansowych z poprzedniego roku rozliczeniowego na wsparcie projektów społecznych pracowników i dotacji dla wybranych organizacji charytatywnych, firma przekazuje bezpłatnie przynajmniej dwie licencje na swoje oprogramowanie wybranym organizacjom charytatywnym czy działającym społecznie. Największe wsparcie jest udzielane tym projektom społecznym pracowników, które realizują takie idee jak: przedsiębiorczość, wyrównywanie szans (szczególnie osób młodych i kobiet), praca zespołowa, zrównoważony rozwój, edukacja.