Adamed dla Seniora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Jednym z coraz bardziej palącym wyzwań współczesności jest starzejące się społeczeństwo. Dlatego celem programu Adamed dla Seniora jest aktywizacja osób w podeszłym wieku.

Adamed dla Seniora składa się z trzech elementów:

  1. Partnerstwo podczas imprez organizowanych dla seniorów – aktywny udział Grupy Adamed w organizacji, wsparcie finansowe kluczowych wydarzeń w Polsce, organizacja stoiska firmowego – porady zdrowotne, strefa bezpłatnych badań lekarskich. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań neurologicznych, czy dowiedzieć się jak przebiega proces jaskry oraz zasięgnąć informacji o produktach przeznaczonych dla osób starszych. Uczestnicy otrzymywali ulotki informacyjne o produktach leczniczych, a także otrzymywali informacje jak należy czytać opakowania i ulotki dołączane do leków.
  2. Strategiczne partnerstwo Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku – seria wykładów merytorycznych poświęconych zdrowiu dla słuchaczy UTW, artykuły poradnikowe, konkursy.
  3. Ogólnopolski konkurs dla organizacji wspierających aktywizację osób starszych, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Nagrodą było dofinansowanie 3 najlepszych projektów. Spośród blisko 200 zgłoszeń wyłoniono te, których koncepcje w kompleksowy i nieszablonowy sposób odpowiadały na założenia konkursu.

Grupa Adamed angażuje się w wydarzenia adresowane seniorom. We wrześniu 2017 r. została partnerem strategicznym IV edycji Parady Seniorów pod hasłem „Siła Wieku Człowieku” i „Pikniku Pokoleń”, w których udział wzięło około 12 tys. osób.

Adamed dla Seniora był również obecny na Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, z okazji którego Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zorganizowało Jarmark Kreatywności w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Kolejnym z wydarzeń, w których uczestniczył Adamed dla Seniora były Targi Seniora w Krakowie. Wszystkie te wydarzenia przyciągały kilkutysięczne grono uczestników.

Wg szacunków w ramach prowadzonych działań informacja na temat Adamed dla Seniora dotarła do ponad 12 mln osób w całej Polsce.

Więcej informacji: