Zrównoważony ślad cyfrowy

Zrównoważony ślad cyfrowy – odpowiedzialność przyszłości

Celem projektu „zrównoważony ślad cyfrowy – odpowiedzialność przyszłości” jest próba zdefiniowania pojęcia „zrównoważony ślad cyfrowy” oraz określenia zestawu mierników, umożliwiających określenie zrównoważonego śladu cyfrowego generowanego przez przedsiębiorstwa.

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Partnerami projektu są Orange Polska i Santander Bank Polska.

Działania

W pierwszym etapie projektu podjęto działania polegające na opracowaniu definicji Zrównoważonego śladu cyfrowego, określeniu obszarów wpływu społecznego, środowiskowego i gospodarczego powiązanego ze zrównoważonym śladem cyfrowym oraz określeniu mierników, które mogą służyć mierzeniu zrównoważonego śladu cyfrowego. W tym celu zorganizowane zostały dwa spotkania online z ekspertami i ekspertkami reprezentującymi środowiska akademickie, organizacje społeczne i biznes.

Podsumowanie działań zrealizowanych w pierwszym etapie znajduje się w publikacji ZRÓWNOWAŻONY ŚLAD CYFROWY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRZYSZŁOŚCI.

W toku kolejnych działań zrealizowane zostaną badania określające znaczenie kwestii zrównoważonego śladu cyfrowego dla polskich firm.

 

Na pytania odpowie