Tadeusz Joniewicz

menedżer ds. zarządzania wiedzą

Pracuje w FOB od maja 2017 r., odpowiada m.in. za Konkurs Raporty Społeczne oraz promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wcześniej kierował projektami promującymi zrównoważone zamówienia publiczne i odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw sprzętu elektronicznego pracując w Fundacji CentrumCSR.PL. Współtworzył też ważne międzynarodowe wydarzenia organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Ukończył Nauki Polityczne i Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest przewodnikiem turystycznym po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, przez wiele lat działał w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Warszawie.

Artykuły tego autora

29 listopada 2018

Jak sprawić, aby w polskich miastach żyło się lepiej?

Rozmowę z Karoliną Maliszewską, prezeską Fundacji Sendzimira, przeprowadził Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8 czerwca 2018

Przegląd światowych trendów CSR

Artykuł pochodzi z Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre Praktyki” wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w kwietniu 2018 roku. Pobierz Raport >> *** Kluczowe tematy poruszane w światowej debacie o społecznej odpowiedzialności biznesu są bezpośrednio powiązane z najważniejszymi globalnie wydarzeniami. Co więcej, widać wyraźnie, że CSR i zrównoważony rozwój stanowią rozwiązanie wielu wyzwań, przed…