Monika Kulik

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Kulik jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku.  Odpowiadała min. za kreowanie i  prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska – integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.