Miłosz Marchlewicz

Dyrektor ds. komunikacji

Telefon: +48 721 296 197

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii komunikacji FOB, w tym poszczególnych programów, projektów i wydarzeń organizacji. Zarządza kanałami komunikacji oraz odpowiada za relacje z mediami. Wspiera kierownictwo FOB w zarządzaniu organizacją.

Zaangażowany w realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r., rozpoczynając swoją pracę od koordynacji i promocji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Następnie zajmował się m.in. bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, obsługą mediów społecznościowych FOB oraz prowadzeniem działań komunikacyjno-promocyjnych inicjatyw FOB realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz współpracując z mediami lokalnymi. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.

Najnowsze artykuły tego autora

22 grudnia 2022

Kontrowersyjne propozycje złagodzenia zasad due diligence

Odejście od mówienia o “łańcuchu wartości” na rzecz “łańcucha działań” sprawia, że pierwotnie dosyć ambitne, kompleksowe podejście ma zostać ograniczone do wybranych elementów łańcuchów dostaw firm, głównie dolnych, czyli dotyczących dystrybucji produktu czy usługi do odbiorcy końcowego.

28 czerwca 2022

Zarządzanie różnorodnością jako wyraz troski o rozwój firmy i zatrudnionych

Różnorodność i inkluzja powoli przestają być terminami rozpoznawalnymi wyłącznie przez garstkę osób śledzących najnowsze trendy CSR i HR. Świadczą o tym coraz liczniej pojawiające się publikacje, debaty i spotkania poświęcone tej tematyce. Rośnie także grono pracodawców, którzy dołączyli do Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy coraz częściej zdają sobie także sprawę z oczekiwań społecznych.

29 stycznia 2022

W „Czwórce” o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju w sektorze mody

Biznes i otoczenie biznesu zauważa pozytywną rolę regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badań, które zrealizowaliśmy jako FOB, to regulacje są motorem napędowym zrównoważonego rozwoju i narzędziem dla osób, które odpowiadają za konkretne procesy w firmach

9 grudnia 2021

Rady nadzorcze powinny patrzeć na ESG jako element integralny

Przedsiębiorcy wiedzą, że powinni ujawniać coraz więcej danych niefinansowych, ale mają problem z określeniem, które informacje mogą być ważne dla inwestorów

3 listopada 2021

Konsumenci oczekują, że biznes postawi na zrównoważony rozwój

Konieczność dostosowania się do rosnących oczekiwań konsumentów to jeden z istotnych czynników wpływających na popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju.