Miłosz Marchlewicz

menedżer promocji, komunikacji i projektów

Telefon: +48 721 296 197

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl i obsługą mediów społecznościowych FOB. Odpowiada także za promocję i komunikację działań w ramach Karty Różnorodności. Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r. Kierował realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie budowlanej wchodzącej w skład Grupy PSB, gdzie odpowiadał za marketing, PR i CSR oraz mediach lokalnych. Absolwent kulturoznawstwa (spec. komunikacja kulturowa) na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2015 – 2016 ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zainteresowania naukowe – społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i antropologia sportu.

Najnowsze artykuły tego autora

9 grudnia 2021

Rady nadzorcze powinny patrzeć na ESG jako element integralny

Przedsiębiorcy wiedzą, że powinni ujawniać coraz więcej danych niefinansowych, ale mają problem z określeniem, które informacje mogą być ważne dla inwestorów

3 listopada 2021

Konsumenci oczekują, że biznes postawi na zrównoważony rozwój

Konieczność dostosowania się do rosnących oczekiwań konsumentów to jeden z istotnych czynników wpływających na popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju.

21 czerwca 2021

Szczepienia to nasza wspólna odpowiedzialność

Społeczeństwo oczekuje, że aktywność marek nie będzie chwilowym trendem, a na stałe zagości w codziennej praktyce biznesowej

19 czerwca 2020

#5latSDGs w Polsce. Gdzie jesteśmy dekadę przed 2030?

W tym roku mija pięć lat od przyjęcia przez ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Z perspektywy dekady przed zakładanym terminem ich realizacji, warto przyjrzeć się, w jakim miejscu jesteśmy w kontekście wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wskazanych w SDGs.