Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny. Ukończył szkolenia z zakresu strategicznego zarządzania na Northwestern University w Chicago oraz w London Business School. Od początku swojej kariery, w latach 1992-2008, związany był z Grupą Kapitałową WBK, a następnie Bankiem Zachodnim WBK. Pracował tam w oddziale banku, zajmował stanowiska zarządcze średniego i wyższego szczebla, awansując do zarządu BZ WBK, w którym odpowiadał za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Banku BGŻ, w którym nadzorował obszar Biznesu Detalicznego i Bankowości dla Małych Firm (SME) oraz Pion Klienta Korporacyjnego. W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millennium. W latach 2012-2015 był dyrektorem makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej. W roku 2015 został członkiem zarządu do spraw detalu. Na stanowisko prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK powołany został w maju 2016 roku.