Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Telefon: +48 22 627 18 71

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od czerwca 2022 r. członkini zarządu CSR Europe.

Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+,Business Awards, Gwiazdy DobroczynnościPióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes.

Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. W czerwcu 2022 r. dołączyła do zarządu CSR Europe.

Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.

Najnowsze artykuły tego autora

29 listopada 2022

Inicjatywy świąteczne lepiej powiązać z długofalową strategią biznesu

Szafowanie branżową terminologią, nadawanie ESG niby totalnej rewolucyjności, tworzenie iluzji, że właściwie dopiero teraz świat, w tym firmy, odkrył, że biznes powinien zarządzać, mierzyć i raportować swój wpływ, nie sprawi, że dokona się realna zmiana. Wyzwaniem większym niż inflacja czy kryzys wydaje się być przebicie z jasnym, konkretnym i zrozumiałym przekazem do tych wszystkich organizacji, których dotychczas temat nie dotyczył. W taki sposób, by widziały nie tylko zagrożenia i obowiązki, ale i szanse rozwojowe, które niesie systemowe podejście do CSR.

13 lipca 2022

Podziały generacyjne – czy mają sens?

W analizach i raportach dotyczących rynku pracy bardzo często wykorzystywany jest podział na pokolenia wpisywany w kategorie takie jak: baby boomers, milenialsi, pokolenia Y i Z. Każdej z generacji przypisuje się pewne wyróżniki na przykład tego, jakie oczekiwania ma wobec miejsca pracy i z jakimi korzyściami wiąże się zatrudnienie osoby z danego pokolenia. Ale czy takie podziały pokoleniowe mają w ogóle sens? Czy pomagają pracodawcom? A może przeciwnie – podsycają stereotypy i uprzedzenia, prowadząc do dyskryminacji? 

7 lipca 2022

CSR Voice: Marzena Strzelczak o przekwalifikowaniu i podnoszeniu kompetencji polskich pracowników

15 lipca na całym świecie obchodzony jest Dzień Umiejętności Młodzieży, ustanowiony przez ONZ w celu podkreślenia strategicznego znaczenia wyposażania młodych ludzi w umiejętności potrzebne do zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości.

11 maja 2022

Opieka nie tylko dla najmłodszych

Najpóźniej w sierpniu tego roku kraje UE powinny wdrożyć własne rozwiązania w związku z ogłoszoną w 2019 r. dyrektywą work-life balance. Co mogą zrobić pracodawcy, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób łączących pracę z zajmowaniem się osobami zależnymi?

28 kwietnia 2022

Czy wdrożenie dyrektywy work-life balance musi dzielić pokolenia?

Na początku lutego poznaliśmy rządowe propozycje dotyczące zmian w polskim prawie pracy związanych z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2019 roku.