Marta Tittenbrun

menedżerka promocji i komunikacji

Telefon: +48 669 510 483

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspiera pracę nad tworzeniem oraz realizacją strategii działań komunikacyjno-promocyjnych. Jest współodpowiedzialna za m.in. prowadzenie mediów FOB (portal, social media, newslettery).

Doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji i promocji zdobywała w agencji PR oraz organizacjach pozarządowych. Projektowała i realizowała działania społeczne i edukacyjne z partnerami biznesowymi, odpowiadała za całość komunikacji organizacji, przygotowywała materiały merytoryczne publikowane w mediach.

Jest absolwentką studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ogólna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia drugiego stopnia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając tytuł magistra filologii polskiej ze specjalizacją literaturoznawczo-językoznawczą.

Czyta namiętnie książki non-fiction i nie wyobraża sobie życia bez wspinania.