dr Marta Karwacka

ekspertka zewnętrzna

Dołączyła do zespołu FOB jako ekspertka zewnętrzna w lutym 2014 roku. Od 8 lat zajmuje się rozwijaniem w Polsce dyskursu wokół problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, na gruncie akademickim i praktycznym.  Jej praca doktorska pod tytułem „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu” otrzymała I nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS.  Swoje zainteresowania koncentruje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu społecznego, współpracy międzysektorowej i zarządzania w III sektorze. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów oraz indywidualnych i zespołowych badań poświęconych problematyce CSR i współpracy międzysektorowej. Współtworzyła Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu.Współpracuje z firmą GoodBrand&Company Polska i wykłada na prywatnych uczelniach (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i WSB w Toruniu). Jest absolwentką zarządzania i magistrem socjologii.