Marta Górska

menedżerka projektów

Dołączyła do zespołu FOB w marcu 2015 wspierając Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obecnie jest odpowiedzialna m.in. za realizację programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz pierwszego w Polsce Hackathonu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju – #SustainHack.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w Orange Polska w Dziale Rekrutacji i Rozwoju. W latach 2011 – 2012 była Ambasadorką CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie działała w wielu organizacjach studenckich oraz Kołach Naukowych. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyła również w działaniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wolne chwile przeznacza na pasje związane z gitarą i ecodesing.

Artykuły tego autora

11 marca 2017

„Drużyna B” Richarda Bransona versus „Creating Shared Value” Michaela Portera i Marka Kramera

W obszarze CSR powstaje wiele publikacji – to już wiemy. CSR jest złożonym tematem – tego nieustannie doświadczamy. Wokół CSR narasta wiele kontrowersji – to rozumiemy. Jednak czy CSR można zintegrować ze strategią firmy i zbudować tym samym przewagę konkurencyjną? − tego musimy się nauczyć… ale jak to zrobić dobrze? Pierwsze próby ujęcia działalności biznesowej…