Leszek Stefaniak

Menedżer projektów

Telefon: +48 573 786 434

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2022 roku. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB oraz koordynacją Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Menedżer zaangażowany społecznie. Zawodowe doświadczenia zdobywał w bankowości w każdym jej obszarze (Bank Zachodni WBK – Santander). Ostatnie 10 lat jako menedżer oddziałów bankowych. Uczestniczył w projektach jakości obsługi, edukacji cyfrowej klientów, procesu obsługi kredytów mieszkaniowych.

Zaangażowany w projekty społecznie m.in.organizacji dni DKMS, współpraca i wsparcie lokalnych samorządów (dofinansowanie społecznych projektów). We współpracy z lokalnym stowarzyszeniem przygotował i prowadził dla młodzieży warsztaty edukacyjne z przedsiębiorczości m.in. budżetowanie domowe, początki bankowania, bezpieczne cyberbankowanie. Z wybraną grupą stowarzyszeń prowadził zajęcia z seniorami nt. bezpiecznego bankowania.

We współpracy z Fundacją Santander Banku uczestniczył w procesie grantowym „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” pomagając klientom w uzyskaniu grantu.

Ostatnio zaangażowany w ogólnopolski projekt „Latarnicy Polski Cyfrowej” zapobiegający cyfrowemu wykluczeniu głównie osób starszych.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Obecnie słuchacz studiów Manager CSR na Collegium Civitas.

Prywatnie jest szczęśliwie żonaty, ma dwie dorosłe córki. Uwielbia bieganie, pływanie i długie wycieczki rowerowe. Zimą morsuje. Jest fanem Bieszczad. Zaraża ludzi zdrowym trybem życia :) Honorowo oddaje krew.

Najnowsze artykuły tego autora

25 lipca 2023

Leszek Stefaniak z komentarzem dla Home&Market

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie interesariuszy treściami zawartymi w raportach niefinansowych. Kontrahenci, inwestorzy, konsumenci końcowi, a także organizacje społeczne i instytucje finansowe coraz częściej szukają w nich informacji, mogących wpłynąć na decyzję o nawiązaniu formy współpracy czy sfinansowaniu danej inwestycji. Tym samym firmy coraz mocniej akcentują działania ESG w prowadzonej działalności i coraz liczniej decydują się na tworzenie sprawozdań pozafinansowych.

28 września 2022

ESG to nowszy model CSR

„Definicje, skróty i określenia ewoluowały, ale idea jest wciąż ta sama. Przygotowywane wcześniej strategie CSR zawierały nie tylko elementy społecznego zaangażowania firmy. Jednak dzisiaj temat ESG zrobił się gorący, głównie przez unijne regulacje, które obejmą znaczną liczbę firm”. Z Leszkiem Stefaniakiem, menedżerem projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozmawiała Grażyna Kuryłło.