Leszek Stefaniak

menedżer projektów

Telefon: +48 451 061 612

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2022 roku. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB oraz koordynacją Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Menedżer zaangażowany społecznie. Zawodowe doświadczenia zdobywał w bankowości w każdym jej obszarze (Bank Zachodni WBK – Santander). Ostatnie 10 lat jako menedżer oddziałów bankowych. Uczestniczył w projektach jakości obsługi, edukacji cyfrowej klientów, procesu obsługi kredytów mieszkaniowych.

Zaangażowany w projekty społecznie m.in.organizacji dni DKMS, współpraca i wsparcie lokalnych samorządów (dofinansowanie społecznych projektów). We współpracy z lokalnym stowarzyszeniem przygotował i prowadził dla młodzieży warsztaty edukacyjne z przedsiębiorczości m.in. budżetowanie domowe, początki bankowania, bezpieczne cyberbankowanie. Z wybraną grupą stowarzyszeń prowadził zajęcia z seniorami nt. bezpiecznego bankowania.

We współpracy z Fundacją Santander Banku uczestniczył w procesie grantowym „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” pomagając klientom w uzyskaniu grantu.

Ostatnio zaangażowany w ogólnopolski projekt „Latarnicy Polski Cyfrowej” zapobiegający cyfrowemu wykluczeniu głównie osób starszych.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Obecnie słuchacz studiów Manager CSR na Collegium Civitas.

Prywatnie jest szczęśliwie żonaty, ma dwie dorosłe córki. Uwielbia bieganie, pływanie i długie wycieczki rowerowe. Zimą morsuje. Jest fanem Bieszczad. Zaraża ludzi zdrowym trybem życia :) Honorowo oddaje krew.