Krzysztof Kaczmar

Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2012 roku prezes Zarządu, a wcześniej przez 11 lat dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Przedtem zajmował się komunikacją marketingową tygodnika Polityka. Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Dorastaj z Nami. Przewodniczący Grupy Inicjatywnej a następnie pierwszy prezes Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Członek European Association of Communication Directors oraz International Network of Financial Education przy OECD. Członek Komitetu Monitorującego wykorzystanie funduszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszu Norweskiego przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Przewodniczący wielu konkursów społecznych, panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących edukacji finansowej, wolontariatu pracowniczego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz autor publikacji na ten temat. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.