Joanna Szwajkowska

dyrektorka zarządzająca

Telefon: +48607053999

Do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyła w lutym 2023 r. obejmując stanowisko dyrektorki operacyjnej. Od sierpnia 2023 r. pełni funkcję dyrektorki zarządzającej. Odpowiada za realizację strategii FOB. Koordynuje działania wszystkich programów realizowanych w ramach organizacji.

Doświadczona menedżerka o profilu komercyjno-finansowym, zawsze związana z budowaniem strategii i jej wdrażaniem. Oprócz twardych kompetencji dotyczących zarządzania dużymi firmami, ma również wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. W połączeniu ze znajomością obszaru finansowego ułatwia jej to diagnozę biznesową i identyfikowanie obszarów wymagających zmiany.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów w kierunku zarządzania i marketingu. Karierę zawodową rozpoczęła w połowie lat 90-tych. Pierwsza dekada to praca dla największych korporacji w branży FMCG takich jak Coca-Cola i Cadbury Wedel, w obszarze zarówno finansowym jak i komercyjnym. Zajmowała w tym czasie stanowiska Kontrolera Finansowego, Trade Marketing Menadżera oraz Dyrektora Trade Marketingu, zawsze pozostając bardzo blisko sprzedaży. Była częścią zespołów tworzących najwyższe standardy organizacyjne i rynkowe, które były i do dzisiaj są wzorem dla innych. Później były kolejne wyzwania w innych branżach, takich jak nieruchomości, motoryzacja i obronność. W latach 2014 – 2021 pełniła funkcję prezeski zarządu w dużych firmach produkcyjnych.

Jest w trakcie programu kształcenia mentorów z akredytacją EMCC.

Najważniejsze dokonania zawodowe to przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji wszystkich obszarów działalności włączając relokację Warszawskich Zakładów Mechanicznych, które będąc na skraju bankructwa, stały się liderem na rynku światowym w swoim segmencie.