Joanna Gorczyca

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU.

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz programów i polityk zaangażowania społecznego. Z doświadczeniem w planowaniu strategicznym ESG, rozwoju biznesu i zarządzaniu zmianami odpowiedzialnego społecznie biznesu. Autorka strategii i raportów społecznych m.in. samorządów i organizacji kultury. Specjalistka w dziedzinie sponsoringu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w obszarze współpracy biznesu z instytucjami kultury. Z dużym doświadczeniem w realizacji kampanii społecznych i akcji prewencyjnych.

W Grupie PZU odpowiada za zarządzanie zrównoważonym rozwojem, realizację strategii ESG oraz implementację standardów ESG. Współpracuje z podmiotami Grupy PZU, organizacjami branżowymi i partnerami społecznymi w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i wpływu na klimat oraz zrównoważonych finansów.