Izabela Rakuć-Kochaniak

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z wykształcenia politolog (London School of Economics and Political Science) i PR-owiec (SGH), ale także CSR-owiec (Akademia im. Leona Koźmińskiego).
„Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Kancelarii Prezydenta RP, jako analityk ds. międzynarodowych, jedyna kobieta na takim stanowisku wśród kilkunastu współpracujących ze mną mężczyzn. Po kilku latach kontynuowałam pracę w administracji publicznej, jako rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki. Szkołą życia była praca w Informedia Polska, gdzie pracowało się pod ogromną presją czasu i oczekiwań w stosunku do wyników finansowych. Jednak ciągły ruch i energia ludzi dodawały ochoty do działania. Z kolei prawie 7 lat pracy dla Grupy PZU, to tzw. projekty dużego kalibru – współpraca z Ministerstwami, Kancelarią Prezydenta RP (kolejnego), duże kampanie społeczne, długoletnie projekty edukacyjne i czasy rebrandingu firmy. Ogromna zawodowa satysfakcja. Jednak tworzenie i zarządzanie projektami z obszaru CSR to moja pasja. W połączeniu z możliwością budowania trwałych relacji z interesariuszami firmy, w tym z mediami, przedstawicielami lokalnych samorządów oraz organizacjami pozarządowymi, to najciekawsze dla mnie wyzwania zawodowe. To, co mi przyświeca w moich działaniach, to współpraca międzysektorowa, w duchu zrozumienia wzajemnych potrzeb tych sektorów i dążenia do wypracowywania efektywnego modelu współpracy, w myśl podejścia „win-win”. Każdy z nich może nauczyć się bardzo dużo od pozostałych. Doskonale rozumiem potrzeby biznesu, który staram się wspierać swoją siecią kontaktów. Chociaż dzisiaj sytuacja zdecydowanie się poprawia, to jednak od lat obserwuję wśród wielu przedstawicieli biznesu powierzchowne rozumienie tego, czym powinien być CSR. Konieczność prowadzenia działalności biznesowej w duchu sustainability uważam za moralny obowiązek naszego pokolenia. W pracy zawodowej staram się dokładać swoją małą cegiełkę w procesie edukacji kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla, prowadząc spotkania z tego obszaru dla przedstawicieli spółek należących do Grupy Veolia.

Posiadam doświadczenie w zarządzaniu kilkoma projektami jednocześnie, także w zarządzaniu zmianą. Obszar public relations, organizacja prestiżowych wydarzeń zamknięty i konferencji, to jedna z moich silnych kompetencji, podobnie jak kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i praca w atmosferze „team building”. Wychowałam się w Norwegii i do dzisiaj darzę ten kraj i jego mieszkańców dużym sentymentem i wielką sympatią – za bezpośredniość, otwartość na drugiego człowieka, tolerancję i prostolinijność. Nie bez znaczenia dla mnie jest przepiękna przyroda tego kraju, do której Norwegowie podchodzą z ogromnym szacunkiem. Nazywam ten kraj „najpiękniejszą bombonierką Europy”, być może ostatnią. To tam poznałam smak żeglarstwa i nauczyłam się współpracy opartej na zaufaniu między ludźmi. Zrozumiałam też, że każda załoga, choćby najmniejsza, musi mieć swojego kapitana, który wie do jakiego portu muszą wszyscy, szczęśliwie, dopłynąć.”