Irena Pichola

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Irena Pichola posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie strategicznym ESG. Prowadziła złożone projekty dla klientów z różnych branż, w tym wdrażanie strategii ESG, analizę relacji z interesariuszami ESG, planowanie strategiczne w celu promowania zrównoważonych inwestycji oraz wdrażanie strategii efektywności energetycznej.

Irena jest bardzo aktywna w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, takich jak GRI, WBCSD, CSR Europe.

W Deloitte Irena przewodzi zespołowi Sustainability Consulting w regionie Europy Środkowej – nadzoruje i zarządza zespołem 140 ekspertów z 18 krajów regionu. Jest również globalną liderką zrównoważonego rozwoju sektora publicznego i członkinią zespołu dedykowanego pracy z instytucjami UE w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W 2021 r. została uhonorowana jako jedna z 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce.