Ewa Wojciechowicz

starsza menedżerka projektów

Telefon: +48 663 020 358

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje Programem Partnerstwa. Jest ekspertką w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, dialogu i współpracy z firmami. Koordynuje prace Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2015 roku. Odpowiada za współpracę z biznesem, planowanie i organizację wydarzeń w ramach Programu Partnerstwa, redakcję i opracowanie publikacji i infografik. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla firm. Z ramienia FOB zasiada w Grupie ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów z zakresu ujawniania informacji społecznych i środowiskowych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014 – 2015 ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzona za największą aktywność XI edycji tego programu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Na studiach działała w zarządzie uczelnianego Biura Wolontariatu i organizacji studenckiej AIESEC. Odbyła staż w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz firmie Skanska Property Poland, gdzie realizowała zadania z zakresu CSR oraz marketingu.

Najnowsze artykuły tego autora

11 lutego 2021

Pracodawcy są mocno zaangażowani

Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono elastyczne modele pracy, wiele firm uruchomiło fundusze pozwalające pracownikom wyposażyć domowe biura.

8 grudnia 2020

Świadomy konsument zmieni biznes. Komentarz Ewy Wojciechowicz dla “Pulsu Biznesu”

Biznes stanął także przed nowym wyzwaniem wspierania zdrowia psychicznego i motywowania pracowników podczas pracy zdalnej. Jednak myśląc o rozwoju odpowiedzialnego biznesu – niezależnie czy skupiamy się na kwestii raportowania, czy na potrzebach klientów – nasze analizy i tak prowadzą w kierunku konieczności troski o środowisko naturalne.

3 września 2020

Odpowiedzialność w łańcuchach dostaw

Firmy aspirujące do miana odpowiedzialnych społecznie nie mogą zapomnieć o odpowiedzialnym zarządzaniu swoimi łańcuchami dostaw. Ten obszar – choć niełatwy – dzięki podjęciu współpracy z partnerami biznesowymi daje szansę na dużo większą efektywność podejmowanych działań CSR.

16 lipca 2020

Jak biznes wspiera edukację finansową Polek i Polaków?

Wiedza o finansach nie jest niestety mocną stroną Polaków. Świadczą o tym i wyniki badań, i dane Krajowego Rejestru Długów. Problem ten dostrzegają firmy, które organizują szkolenia dla pracowników udostępniają wiedzę ekspercką na portalach edukacyjnych, tworzą scenariusze zajęć i wreszcie – uczą dzieci i młodzież w ramach programów wolontariatu pracowniczego.

14 grudnia 2019

Marek Piechocki: cele strategii zrównoważonego rozwoju traktuję jako osobiste zobowiązanie

Które z założeń nowej strategii zrównoważonego rozwoju LPP na lata 2020-2025 będą najtrudniejsze do zrealizowania? Dlaczego? Kompleksowość celów, przekrojowość tematów i wyzwań, konieczność zaangażowania wielu działów to największa trudność w realizacji założonej strategii. Niebagatelnym wyzwaniem będzie również wprowadzanie rozwiązań zmniejszających zużycie wody, energii i ilości substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji ubrań. Podobnie jak większość firm…