Ewa Leśnowolska

obecnie na urlopie macierzyńskim

Ewa Leśnowolska – od sierpnia 2013 pracuje w FOB na stanowisku menedżerki projektów. Jest odpowiedzialna m.in. za Program Karta Różnorodności.

Wcześniej pracowała w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy – zarządzała zespołem prowadzącym Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi – największy i najlepiej oceniany program tego typu w Polsce. Prowadziła wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – zarówno dla biznesu, organizacji pozarządowych, jak i środowisk akademickich i administracji. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych, ośrodku szkoleniowym oraz wydawnictwach. Prowadziła projekty o charakterze społeczno-kulturalnym w Polsce i zagranicą.

Jest magistrem filologii polskiej oraz absolwentką zarządzania.

Artykuły tego autora

30 grudnia 2015

Wolontariat pracowniczy

Jedna z popularniejszych form zaangażowania społecznego firm, jednocześnie delikatna, subtelna i niełatwa. A jednak przyciągająca jak magnes. Wolontariat pracowniczy (employee volunteering). Dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie.