dr Jolanta Turek

Ekspertka zewnętrzna

Od października 2023 r. ekspertka zewnętrzna FOB. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju, łańcuchem dostaw, ESG i bioopakowaniami. Aktualnie jest członkiem projektu badawczego o tematyce zarządzania innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym (grant międzynarodowy NCBR), liderem strumienia projektu dotyczącego wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) oraz kierownikiem badania „Ryzyko klimatyczne w decyzjach inwestycyjnych” (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH). Praktyk biznesowy i doradca z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowana w kluczowe inicjatywy merytoryczne związanie z zagadnieniami ESG – członkini Rady Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG, Chapter Zero, Zespołu ds. zrównoważonego łańcucha dostaw w ramach programu Climate Positive w UN Global Compact Network Poland, inicjatywy #EndPlasticPollution, Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Grupy Roboczej ds. edukacji i szkoleń w obszarze zrównoważonych finansów przy Ministerstwie Finansów w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów. Jest wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, Zastępcą Kierownika Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu, szkoleniowcem.