dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka

ekspertka zewnętrzna

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Ekspertka w dziedzinie CSR.  Pełnomocnik Uniwersytetu Szczecińskiego do Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, doradca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatorka i Przewodnicząca cyklu Seminariów i Konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii” zrzeszających zarówno naukowców, jak i praktyków biznesu.

Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania kapitałem ludzkim, zajmuje się także problematyką z zakresu kompetencji miękkich.

Stypendystka Rządu Szwajcarii (Uniwersytet we Fribourgu, Sankt Gallen), uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Recenzentka projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca na EMBA na Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Członkini Rad Programowych, Komitetów Naukowych, Komitetów Organizacyjnych oraz panelistka konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2012 roku akredytowany coach International Coach Federation (ICF) (3. Associate Certified Coach). Kierownik studiów podyplomowych „Coaching menedżerski” na WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego. Konsultant biznesu, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Współpracuje z praktykami z zakresu zarządzania, firmami szkoleniowymi, instytucjami m. in. z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Autorka i współautorka programów szkoleniowych, licznych opracowań naukowych, analiz, projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu.