dr Anna Jawor-Joniewicz

Ekspertka zewnętrzna

Ekonomistka, socjolożka, adiunkt w Pionie Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspertka Instytutu Analiz Rynku Pracy, wykładowczyni zarządzania różnorodnością na podyplomowych studiach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w realizacji badań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania różnorodnością oraz problematyki rynku pracy. Koordynatorka, ekspertka, wykonawczyni i badaczka w kilkudziesięciu projektach krajowych (w tym grantach Narodowego Centrum Nauki) i międzynarodowych. Przez dekadę kierowała pracami Biura Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2004-2007 pełniła funkcję pełnomocniczki wojewody mazowieckiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz pełnomocniczki ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji.

Autorka blisko stu prac naukowych.