dr Daniel Kiewra

menedżer projektów

Telefon: +48 695 123 100

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lutego 2022, odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych.

Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym.

Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi.

Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

Prywatnie miłośnik kina i teatru oraz dobrej kuchni.