Bartek Remisko

Członek komisji rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 2020 r. kurator literatury i projektów polsko-żydowskich w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. W 2015-2020 jako niezależny pracownik kultury zorganizował w Nowym Jorku wiele projektów, wydarzeń i wystaw, m.in. retrospektywę Tamary Łempickiej. W latach 2011-2015 pracownik MSZ, gdzie w randze wice-konsula pełnił obowiązki zastępcy dyrektora i dyrektora IKP w Nowym Jorku.

W latach 2007-2011 Ekspert ds. CSR w Orange Polska odpowiedzialny m.in. za raportowanie oraz program Bezpieczne Media a także współpracę z Fundacją Orange w zakresie mecenatu kulturalnego. Z ramienia France Telecom-Orange wprowadzał wraz z FOB do Polski jako pierwszego kraju regionu Kartę Różnorodności oraz był opiekunem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu FOB.

W 2006-2007 zajmował się tematyką kultury i edukacji w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w Brukseli. W 2006-2004 pracował w Centrum Pompidou w Paryżu. W 2000-2003 studiował w SGH Warszawa / IEP Sciences-Po Paris. W 2001 stażysta w ONZ w Nowym Jorku i w UNESCO w Paryżu.