Aleksandra Piasek

Menedżerka projektów

Telefon: +48 663 020 358

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od maja 2023. Zajmuje się współpracą z firmami w ramach Programu Partnerstwa FOB.

Doświadczenie w prowadzeniu projektów zdobywała w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu m.in. pracując przy unijnym projekcie promocji i internacjonalizacji przedsiębiorstw z Polski Wschodniej oraz pracując bezpośrednio z klientami biznesowymi zainteresowanymi ekspansją zagraniczną w ramach sieci Zagranicznych Biur Handlowych. W ramach współpracy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE zajmowała się kompleksowym zarządzaniem grantami badawczo-edukacyjnymi oraz projektami for profit na poziomie międzynarodowym m.in. dla Komisji Europejskiej, CEDEFOPu, Europejskiego Komitetu Regionów czy Nordyckiej Rady Ministrów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej oraz kursów w Martin College – School of Business and Marketing Sydney i staży zawodowych w Hiszpanii.

W wolnym czasie odskakuje od miasta, szukając ciągle nowych miejsc na wyprawy rowerowe. Lubi kino, relaksuje się strechingiem i dobrze przeczytanymi audiobookami.