Agnieszka Kłopotowska

menedżerka projektów

Telefon: +48 786 981 098

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od kwietnia 2016.  Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Podyplomowych Studiów CSR na SGGW, stypendystka programu ERASMUS. Swoje zainteresowania tematyką CSR zaczęła rozwijać podczas stażu w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, gdzie wspierała dział zajmujący się wprowadzaniem zasad rozwoju zrównoważonego w krajach nadbałtyckich.

Od 2012 roku była związana z kampaniami, których celem jest ochrona Europejskich zasobów morskich, wspierając je poprzez działania promocyjne, organizację wydarzeń i działania lobbingowe.

Od zawsze zainteresowana wieloma, bardzo różnymi dziedzinami – od ochrony środowiska, sportu, po kulturę i sztukę – stara się je łączyć w realizowanych przez siebie projektach.

Prywatnie miłośniczka Podlasia, kina i kolarstwa.

Najnowsze artykuły tego autora

26 lipca 2019

MŚP na rzecz środowiska naturalnego

W magazynie “Firmer” (nr 3/2019) ukazał się tekst Agnieszki Kłopotowskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony inicjatywom małych i średnich firm na rzecz środowiska naturalnego.

11 sierpnia 2017

Logistyczne centrum odpowiedzialności – CSR w branży logistycznej

Działania z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu – jeszcze parę lat temu w Polsce przypisywane dużym firmom i korporacjom,  często też mylnie kojarzone przede wszystkim z działalnością filantropijną organizacji, stają się coraz bardziej dojrzałe. W wydanym w marcu 2017 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jubileuszowym 15. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się opisy ponad 800 działań z zakresu CSR, realizowanych przez 180 organizacji. Firm z branży logistycznej na tej liście wciąż jest niewiele, chociaż praktyk z zakresu logistyki i transportu przybywa.