Adrianna Lepka

Socjolożka, od niemal 20 lat pasjonująca się realizacją projektów społecznych, budową programów wolontariatu pracowniczego oraz szeroko pojętą komunikacją. W latach 2001-2008 związana z Akademią Rozwoju Filantropii, w której koordynowała programy aktywizujące społeczności lokalne (w tym grupy młodzieżowe) i program rozwoju ekonomii społecznej w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal. W latach 2008-2017 członkini, a następnie (od 2013 r.) prezeska zarządu Fundacji BGK – autorka pierwszej strategii zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego (programów grantowych i edukacyjnych Fundacji oraz programu wolontariatu pracowniczego BGK). Równolegle w latach 2008-2017, najpierw wspierała, a następnie zarządzała (od 2013 r.) zespołem departamentu komunikacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Animatorka lokalnych/sąsiedzkich projektów wolontariackich.

Z FOB współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i wolontariatem.