gru 05 2012

Zrównoważony rozwój społeczny w Polsce z persektywy zielonej polityki – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

12 grudnia w Warszawie w Sejmie RP odbędzie się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR”, kierowanego przez posłankę Annę Grodzką, pt.: Zrównoważony rozwój społeczny w Polsce z perspektywy zielonej polityki. Wyzwania i możliwości.

Termin: środa, 12 grudnia 2012 godz. 18:30

Miejsce: Sejm RP, budynek G, sala 23 ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa

Punkt wyjścia:
Publikacja „Zielony Nowy Ład społeczny”, pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana na początku grudnia b.r. przez Green European Foundation we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Zielonym Instytutem.

Prezentują:
Beata Maciejewska i Dariusz Szwed, Zielony Instytut.

Wybrane zagadnienia:

  • czym jest zrównoważony rozwój (ZR);
  • zrównoważony rozwój w polityce;
  • zrównoważony rozwój w poszczególnych obszarach, m.in. rynku pracy, edukacji, polityki wobec osób starszych, mniejszości, imigrantów itd.;
  • jakie sektory napędzałyby gospodarkę i jakie reformy byłyby wdrażane, gdyby w Polsce realizowana była zielona polityka.

Dla gości spotkania przygotowano:

  • publikacje dotyczące zielonej polityki;
  • zielony poczęstunek.