wrz 28 2018

Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel FOB na EFNI

Lokalizacja: Polska,

W dniach 26 – 27 września w Sopocie już po raz ósmy odbędzie się jedna z największych konferencji w tej części kontynentu, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy oraz autorytety ze świata kultury i nauki po raz kolejny debatować będą o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym wydarzenia i jest partnerem merytorycznym jednego z paneli.

Forum Odpowiedzialnego partnerem panelu:

Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

piątek 28 września,

godzina 11:00

Zapraszamy na debatę o odpowiedzialności firm w nowej, globalnej gospodarce i ich wpływie na realizację Celów zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu: 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów zrównoważonego rozwoju? Publikacja prezentuje wypowiedzi 17 ekspertów o największych wyzwaniach dla polskich firm powiązanych z realizacją Celów zrównoważonego rozwoju oraz dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiadających wyzwania Agendy 2030.
Opis panelu: 
Czy możliwe jest oparcie funkcjonowania światowej ekonomii na zasadach zrównoważonego rozwoju? Zmniejszenie nierówności i powstrzymanie zmian klimatycznych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym?
Receptą na te pytania ma być Agenda 2030 z Celami zrównoważonego rozwoju pokazującymi 17 obszarów, w których konieczne jest realizowanie konkretnych zadań dotyczących m.in. ubóstwa, żywności, gospodarki, różnorodności czy ochrony środowiska. Do realizacji Agendy zobowiązały się rządy krajów członkowskich ONZ, ale jest oczywiste, że każdy w miarę swoich możliwości powinien je wspierać. Dotyczy to również sektora prywatnego.
Tymczasem zmiany we współczesnej gospodarce sprawiają, że biznes musi szukać nowych dróg aby być społecznie odpowiedzialnym. Począwszy od włączania prezesów w debatę o odpowiedzialnym przywództwie, poprzez szukanie niż rynkowych w innowacjach, wpływanie na innych przez odpowiedzialne inwestowanie, aż po oddziaływanie na konsumenta przez przetwarzanie pozyskiwanych od niego danych. Jak być odpowiedzialną firmą w XXI wieku i jak to połączyć z realizacją globalnych wyzwań?
Na ile te wyzwania dotyczą Polski? Czy dotkną nas zmiany klimatu, brak siły roboczej, a może jej nadmiar związany z komputeryzacją? W jaki sposób możemy mierzyć oddziaływanie biznesu na realizację Celów zrównoważonego rozwoju?