wrz 07 2018

Zgłoszenia do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Do 7 września trwa nabór zgłoszeń do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To konkurs krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie są bezpłatne.

Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu do 16 września 2018 r. 18 września opublikowany zostanie szczegółowy program Festiwalu. Wtedy też ruszy rezerwacja bezpłatnych wejściówek. Festiwal jako imprezę jednodniową zaplanowano na 18 października 2018 r. (czwartek). Niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów). Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Na program składać się będą filmy dokumentalne, konkursowe filmy promocyjne i reklamowe firm i organizacji oraz panele dyskusyjne z zaproszonymi ekspertami.