lut 29 2020

Zgłoszenia artykułów do konkursu „Pióro odpowiedzialności”

Lokalizacja: On-line,

To już 10. edycja konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, skierowanego do dziennikarzy i ekspertów, piszących teksty na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/ trwa rejestracja artykułów opublikowanych w 2019 roku.

Do konkursu “Pióro odpowiedzialności” artykuły mogą zgłaszać redakcje, firmy, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne. Rejestracji tekstów należy dokonać do 29 lutego br. poprzez formularz odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Warunkiem ich zakwalifikowania jest podjęcie w publikacji tematów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W konkursie obowiązują następujące kategorie:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Przebieg konkursu 

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja ” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem.

Zwycięzcy 10. edycji Pióra odpowiedzialności zostaną ogłoszeni 16 kwietnia br. podczas 8. Targów CSR, w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 10 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie internetowej konkursu.  

Link do regulaminu >>

Źródło: inf. własna