wrz 21 2019

Zgłoś się do ogólnoeuropejskich konsultacji społecznych CONCISE

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czy żywność modyfikowana genetycznie jest bezpieczna? Czy klimat rzeczywiście się ociepla? Czy szczepionki powodują autyzm? Europejczycy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania w mediach, bazując na doświadczeniu życiowym, korzystając z informacji dostarczanych im przez system edukacji lub rozpowszechnianych przez osoby postrzegane jako autorytety – polityków, duchownych, lekarzy. Projekt CONCISE ma na celu szczegółową analizę funkcjonowania tych kanałów komunikacji i zbadanie, jak dostęp do informacji kształtuje przekonania, opinie i percepcje. Wydarzenie jest objęte patronatem Forum Odpowiedzianego Biznesu.

Obywatele Unii Europejskiej zdobywają wiedzę wieloma kanałami, bowiem komunikacja naukowa prowadzona jest z udziałem szerokiego grona interesariuszy, począwszy od mediów, przez twórców polityki, od naukowców po organizacje biznesowe, aż po podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Percepcja i postrzeganie zjawisk może się różnić w zależności od tego, skąd czerpnie się wiedzę i z jakich kanałów komunikacyjnych korzysta: media i sieci społecznościowe, doświadczenie życiowe, krewni, religia, ideologia polityczna, system edukacyjny.

W tym celu badacze skupieni w międzynarodowym konsorcjum kierowanym przez Uniwersytet w Walencji zapytają o opinie mieszkańców Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji i Polski – w sumie ok. 500 osób zróżnicowanych pod względem m.in. wieku, płci i wykształcenia. Wykorzystują do tego metodę World Wide Views prowadząc szerokie konsultacje publiczne.
To unikatowe przedsięwzięcie skupione będzie na czterech obszarach: zmiany klimatyczne, szczepionki, medycyna niekonwencjonalna i alternatywna, przepisy fitosanitarne i dotyczące bezpieczeństwa żywności. Opinie uczestników konsultacji będą rejestrowane, poddane transkrypcji i analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania lingwistycznego.

Celem konsultacji jest poznanie opinii uczestników oraz dowiedzenie się, w jaki sposób podejmują decyzje, skąd czerpią informacje oraz  na ile korzystają z wiedzy naukowej.
W konsultacjach może uczestniczyć aż 100 osób. Zaproszeni są wszyscy chętni.Konsultacje odbędą się 21 września 2019 (sobota). Dla uczestników przewidziano przerwy kawowe, obiad i upominki. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja (zapisy: concise@uni.lodz.pl )

Termin i miejsce konsultacji:
21 września (sobota), od 9:00 do 17:00
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Rewolucji 1905 roku nr 39/41