sty 15 2021

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym

Lokalizacja: On-line,

15 stycznia 2021 odbędzie się konferencja online „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”, realizowana w ramach Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Administracji.

Celem konferencji jest prezentacja dobrych praktyk realizowanych w urzędach i instytucjach państwowych a także dyskusja na temat wyzwań związanych ze szczeblem lokalnym, budowaniem zrównoważonych, odpornych miast i społeczności. Konferencja będzie również okazją do upowszechnienia wyników prac Grupy roboczej tj. bazy dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności administracji publicznej dostępnej na portalu GOV.pl oraz podręcznika „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Podręcznik dla administracji centralnej”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się tutaj >>