sie 25 2010

Zapraszamy do posadzenia alejki drzew w Krakowie

Lokalizacja: Polska,

18 kwietnia o godz.14.30 w Krakowie z okazji obchodów Dni Ziemi odbędzie się akcja sadzenia modelowej alejki drzew na szlaku Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways. Przedsięwzięcie odbędzie się na rogu ulic Armii Krajowej oraz Przybyszewskiego.

Drzewa to najważniejszy z żywych elementów krajobrazu. Zatrzymują zanieczyszczenia, pochłaniają dwutlenek węgla poprawiając w ten sposób skład powietrza i klimat. Dają schronienie zwierzętom, chronią przed hałasem, zatrzymują wody opadowe, a nawet redukują stres. Badania prowadzone przez Holendrów pokazały, że tereny zadrzewione przyczyniają się do obniżenia napięcia przemocy i agresji, tym samym polepszają jakość życia w mieście.
Dlatego właśnie Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Urząd Miasta Krakowa angażują się w sadzenie drzew.

Ufundowanie alejki drzew nie byłoby możliwe bez zaangażowania firm:

  • IKEA Kraków wraz ze swoimi klientami, którzy w ostatni weekend mieli możliwość uczestnictwa w projekcie, dzięki specjalnej zbiórce pieniędzy na terenie sklepu
  • Hewitt Associates i pracownicy Firmy, którzy zorganizowali zbiórkę pieniędzy
  • Zakład Usług Energetycznych i Komunikacyjnych ZUE S.A.,
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  • WS Atkins-Polska
  • AKG Architektura Krajobrazu, która zapewni właściwe posadzenie i pielęgnację alei drzew.

Akcję zaszczycą swoją obecnością Pani Konsul ds. Prasy i Kultury USA – Susan Parker-Burns, której towarzyszyć będzie z oficjalną wizytą Vaughn Baker, Dyrektor Parku Narodowego Gór Skalistych USA. Gospodarzem ze strony Urzędu Miasta Krakowa będzie Pan Wiesław Starowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. W akcji wezmą także udział dzieci i młodzież z okolicznych szkół – SP nr 93, Gimnazjum nr 19, XVIII LO, przedstawiciele Filii nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Krakowa.

W trakcie akcji zostaną wręczone pamiątkowe Certyfikaty, przeprowadzony będzie konkurs wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz poznamy zwycięską nazwę alejki. W szkołach odbędą się spotkania edukacyjne na temat roli drzew w środowisku miejskim.

Impreza jest częścią oficjalnych obchodów Dni Ziemi koordynowanych przez Urząd Miasta Krakowa (zob. www.krakow.pl). Oficjalnym tematem przewodnim Dni Ziemi na całym świecie jest hasło “Klimat w potrzebie!”.