maj 17 2011

Zadania klimatyczne dla Polski podczas Prezydencji

Lokalizacja: Polska,

19 maja w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Zadania klimatyczne dla Polski podczas Prezydencji” organizowana przez Koalicję Klimatyczną.

Termin: 19 maja 2011, godz. 11:00
Miejsce: Centrum Prasowe PAP, przy ul. Brackiej 6/8, Warszawa

Podczas konferencji zostanie przedstawione spojrzenie Koalicji na to, jak powinna być prowadzona Prezydencja w zakresie ochrony klimatu. Koalicja uważnie przyjrzy się działaniom rządu podczas prezydencji i przedstawi swoje wnioski po jej zakończeniu.

Program:
11:15 – 11:35 dr hab. inż. Zbigniew Karaczun (Polski Klub Ekologiczny, Okręg
Mazowiecki) – przedstawienie Memorandum Koalicji oraz rola Polski podczas
szczytu klimatycznego w Durbanie (COP17)
11:35 – 11:50 Anna Drążkiewicz (Bankwatch Polska, program Polskiej Zielonej
Sieci) – Ochrona klimatu a budżet unijny po 2013 roku
11:50 – 12:05 Wojciech Stępniewski (WWF Polska) – Dlaczego warto zwiększyć
unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z 20% na 30%?

Po konferencji organizatorzy zapraszają na poczęstunek.