lis 26 2019

VII konferencja Koalicji Prezesi – wolontariusze

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W tym roku organizatorzy konferencji Koalicji Prezesi – wolontariusze pt. ,,Po pierwsze wolontariat – nasza odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata” postanowili przyjrzeć się jak działania liderów biznesu oraz wolontariuszy firm, ich projekty i programy, odpowiadają na wyzwania współczesnego świata – społeczne, ekologiczne, gospodarcze – opisane w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2019 r., w „Przestrzeń from Facebook”, ul. Koszykowa 61 w Warszawie. Partnerem merytorycznym konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

W dobie słabnącej roli autorytetów i braku oparcia w konkretnych środowiskach reprezentujących ważne wartości, takie jak: solidaryzm, autentyczność, uczciwość, odwaga w działaniu, to właśnie wolontariusze sprawiają, że nie tracimy wiary w te wartości i wierzymy, że uda się im przetrwać. Miliony wolontariuszy na całym świecie angażują się w projekty, wspierając akcje i kampanie społeczne, przez co wpływają na zmiany postaw w takich obszarach życia i wiedzy jak: ochrona środowiska naturalnego, klimatu, świadomość praw konsumenckich. Dowodem na to jest rosnąca popularność ruchów takich jak „zero waste”, „clean life” czy „Fridays for climate”. Środowiska biznesowe są również zainteresowane spełnianiem wymagań zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Koalicja Prezesi-wolontariusze, która wkrótce zmieni nazwę na Liderzy Pro Bono, pragnie odkrywać i rozwijać korzyści jakie daje wolontariat osobom, pracownikom, menedżerom, przywódcom biznesowym, jak i całym firmom. Robi to poprzez własny przykład angażując się w wolontariat kompetencji, wspierając wolontariat pracowniczy oraz rozwijając społeczność Liderów Pro Bono.

Wśród prelegentów i uczestników dyskusji są prezesi i członkowie zarządów firm Koalicji Prezesi-wolontariusze, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland oraz zaproszeni goście, liderzy znaczących organizacji pozarządowych.

Oprócz wystąpień, w programie przewidziane są dwie debaty: „Wolontariusze buntownicy – wizjonerzy” oraz „Czego świat oczekuje od liderów biznesu”, a także prezentacje wybranych przykładów dobrych praktyk będących działaniem na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Rejestracja na konferencję, program i więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej.

Konferencja skierowana jest do koordynatorów wolontariatu pracowniczego, kadry zarządzającej, członków zarządów, osób z działów HR, CSR, managerów, którzy planują wdrażanie wolontariatu, przedstawicieli NGO, ekspertów, przedsiębiorców społecznych.