lip 31 2020

XV edycja Konkursu Verba Veritatis

Lokalizacja: Polska,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rusza XV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału są zaproszeni studenci i absolwenci uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:
– etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)
– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
– egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.
Partnerzy i Patroni konkursu:
Partner Strategiczny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Partner Główny: BEST S.A., Patronat Honorowy:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Konsumentów, Patronat Medialny: BlizejBiznesu.pl, Loan-Magazine.pl,
KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Konkurs jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2019 roku
przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej, 18. edycji Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@zpf.pl.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.