lip 31 2018

XIII edycja Konkursu VERBA VERITATIS – termin przesyłania zgłoszeń

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

31 lipca mija termin zgłoszeń prac do XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem, a portal Odpowiedzialnybiznes.pl patronem medialnym konkursu.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:
– etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres organizatora i powinno ono zawierać:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony organizatora)
– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
– egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2018 roku.