gru 18 2015

XI Międzynarodowa Konferencja POWER RING 2015

Lokalizacja: Polska,

18 grudnia 2015r. w Warszawie odbędzie się XI międzynarodowa konferencja POWER RING 2015  pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny” pod patronatem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Podczas konferencji będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, pamiętając przy tym o źródłach finansowania oraz szansach na skuteczną realizację takich projektów. Trzeba podkreślić, że transformacja sektora musi nadążyć za oczekiwaniami rynku – należy nie tylko zaspokoić potrzeby odbiorców w zakresie komfortu przy zachowaniu relatywnie niskich cen za energię, ale także zapewnić wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Na konferencji uczestnicy przedyskutują następujące kwestie:

  • Rozwiązania systemowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – plany europejskie a polskie możliwości realizacji
  • Koszty wdrożenia rozwiązań niskoemisyjnych w Polsce
  • Rola sieci w drodze do spełnienia wymagań unijnych – problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce
  • Inteligentne zarządzanie

Konferencja składać się będzie z czterech sesji z udziałem wielu polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową z udziałem czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie organizatora.