cze 26 2015

XI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2015

Lokalizacja: Polska,

XI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2015 pt.: „Transformacja gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”. Wydarzenie to odbędzie się 26 czerwca 2015 o godz. 9:00 w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie (sala Pod Kopułą, Pl. Trzech Krzyży 3/5).

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Do uroczystego otwarcia zapraszamy Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, by podzielili się z uczestnikami obecnymi na sali oraz uczestnikami online swoimi uwagami na temat potrzeb transformacji energetyki i przemysłu w kontekście uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Wydarzenie to poświęcone będzie dyskusji nad rozwiązaniami dotyczącymi sposobów skutecznego przeprowadzenia zmian w polskiej gospodarce, których skutkiem będzie znaczący wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie możliwości wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych, zapewnienie niezawodności dostaw, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i komfortu energetycznego odbiorców.

Źródło: informacja prasowa